Ettåriga studier


Beskrivning

  • Språk och tursim
  • Natur och medicin
  • Juridiska programmet
  • Dans
  • Teater
  • Mode
  • Konst
  • Fotokonst
  • Seriekonst, grafisk design och animation

Omfattning

1 år närundervisning

Kostnad

80€/vecka

Kontaktinformation

info@vnf.fi

Om Västra Nylands Folkhögskola

Västra Nylands folkhögskola har utvecklat en markant profil på vissa kunskaps-områden. Det betyder att kompetensen med tiden vuxit sig stark i de aktuella branscherna.

Spetskunskapen finns särskilt inom följande fält: bildkonst och formgivning, seriekonst, grafisk design, fotografering, mode, teater, dans, språk-undervisning på flera nivåer, internationella frågor och samhällsämnen.

Skolan samarbetar därtill med universitet i södra Finland men även med yrkeshögskolor och universitet i andra länder. Ett antal öppna universitets-kurser arrangeras varje läsår vid VNF. Samarbetshögskolorna är i första hand Åbo Akademi och Helsingfors Universitet. För konstundervisningen vid VNF är University for the Creative Arts i England en mycket betydande part.

Adress

Västra Nylands Folkhögskola

Pumpviken 3, 10300 Karis, FINLAND

http://vnf.fi/
Ansök nu