Planeringsassistent


Beskrivning

Jobba med produktion och underhåll av ritningar, publikationer såsom manualer och broschyrer, webbsidor samt marknadsföring och reklam. Utbildningen genomförs som distansutbildning och antagningen är fortlöpande.

Ansökan skickas till

Ansökningsblankett och mera information på: www.yrkesakademin.fi under utbildning för vuxna

Kontaktinformation

Info: yvonne.stens@yrkesakademin.fi, 044-750 32 05

Om Yrkesakademin i Österbotten

Den 1 januari 2009 bildades Yrkesakademin i Österbotten. Den kom till genom en samgång mellan Svenska yrkesinstitutet, Korsnäs Kurscenter och Vocana.

YA har fasta verksamhetspunkter i  Närpes, Vasa, Pedersöre samt i Jakobstad.

Yrkesakademin i Österbotten har ca 250 anställda och ca 2200 studerande.
Upprätthållare och ägare av YA är samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Yrkesakademin i Österbotten stöder regionen till 100 % och vi strävar till att vara ett självklart val för studerande som vill ha utbildning på svenska. Hos oss är studerande i centrum. Kontakten till näringslivet och företagen i regionen är väldigt viktig och vi jobbar hårt för att våra studerande ska ha ett starkt kunnande och en omfattande kompetens när de beger sig ut i arbetslivet efter studier hos oss.

YA har ett mångsidigt utbildningsutbud med över 20 kompetensområden för ungdomar och kring 70 examensrättigheter inom det fristående examenssystemet.


Yrkesakademin i Österbotten leds av en direktion som har helhetsansvar för verksamheten. Den består av 9 ledamöter samt en representant för lärarna, motsvarande representant för annan personal samt två studeranderepresentanter. Direktionen har en mandattid på 4 år. Ledamöterna utses av samkommunstyrelsen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

Som vägledande organ för YA:s del fungerar arbetslivets rådgivande organ som har en mandattid på fyra år. Det utses av YA:s direktion. Organets uppgift är att stöda YA:s ledning i höjandet av yrkeskunnandet, konkurrenskraften och välståndet i regionen. 

T.f. rektor för Yrkesakademin i Österbotten är Boris Ståhl och biträdande rektor är Linda Öhman.

Adress

Yrkesakademin i Österbotten
http://www.yrkesakademin.fi/