Schaktningsmaskinförare


Beskrivning

Ung eller vuxen! Sök in till utbildningen för schaktningsmaskinförare på Vamia i Vasa. 

Kontaktinformation

Mera information fås av studiehandledare Claus Norrgran tel.040-685 5471 eller claus.norrgran@vamia.fi

Om Vamia

Vasa yrkesinstitut, Vasa vuxenutbildningscenter och Vasa kustregions läroavtalsbyrå gick samman den 1.1.2017. Tillsammans är vi nu Vamia och erbjuder yrkesinriktad utbildning i Vasa för både unga, vuxna samt företag.

Vamias nya hemsidor öppnas under februari-mars, men tills vidare fungerar Vasa yrkesinstituts, Vasa vuxenutbildnindcenters och Vasa kustregions läroavtalsbyrås gamla sidor.

Adress

Vamia
Ansök nu