Turisttjänsteman


Beskrivning

Turisttjänstemannen är turistbranschens informations- och försäljningsexpert. Typiska arbetsplat­ser är kommunens/stadens turistinformation, hotell, trafikföretag och resebyråer; platser som kunderna vänder sig till för att få professionell service då de planerar sin resa. En av turistt­jänstemannens viktigaste egenskaper är att kunna beakta kundernas behov och att hjälpa dem att hitta den resa eller upplevelse de söker.

Under utbildningen följer du en personlig studieplan som lämpar sig just för dig och ditt kunnande tas i beaktande. De enda förkunskaper som krävs är grundskoleexamen. Den be­räknade studietiden är ca. 1,5 år. Utbildningen förverkligas genom närstudier, skype-träffar, distansstudier och Inlärning i arbetet. Närstudierna förverkligas i Åbo och/eller Karis, beroende på varifrån deltagarna kommer.

Ifall du redan har kunskaper som motsvarar examensgrunderna kan du avlägga examen utan förberedande utbildning.

Undervisningsspråket är svenska men examen kan avläggas på svenska eller finska.

Omfattning

1 år Invalid attempt to access a field before calling Read()

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri, men examensavgift om 58 euro tillkommer.

Grundkunskaper

Utbildningen är en andra stadiets yrkesutbildning för vuxna och förhandskrav finns inte. Däremot kräver studierna tid samt intresse och lämplighet för yrket. Utbildningen lämpar sig för den som redan jobbar inom branschen, men saknar helt eller delvis examen. Den lämpar sig också för den som vill uppdatera och fördjupa sitt kunnande samt för den som vill byta bransch.

Kontaktinformation

Mera information ger även Linda Glasberg-Lindholm, tfn 044-739 7241 eller linda.glasberg-lindholm@axxell.fi

Om Axxell

Axxell - från utbildning till arbete!

Axxell har mångsidig utbildning för både ungdomar och vuxna. Hos oss kan du avlägga en examen men du kan också utveckla dig själv och din yrkesskicklighet genom folkhögskolestudier och kurser som inte leder till examen. Som vuxen kan du utveckla din yrkeskompetens på ett flexibelt sätt vid Axxell. Dina tidigare kunskaper och erfarenheter beaktas i dina studier. För ungdomar erbjuder Axxell 20 olika yrken – möjligheterna är många! Vid Folhögskolan Axxell finner du både kunskap och inspiration, vare sig du vill utveckla din yrkeskunskap eller ta ett mellanår och utveckla dig själv. Folkhögskolan Axxell erbjuder både långa linjer, kortkurser med olika teman och sommarkurser.

Adress

Axxell

Axxell finns på nio orter: Helsingfors, Esbo, Vanda, Karis, Ekenäs, Kimito, Pargas, Åbo och Lappfjärd.

http://www.axxell.fi
Ansök nu