Ekofrisörutbildning


Beskrivning

Ekofrisörutbildningen förverkligas som närstudier, inlärning på arbetsplatsen och i vår salong PointCut samt som distansuppgifter under tiden september 2017–juni 2018. Du lär dig bl.a. hårvård, växtfärgning och energiklippning.

 

Kostnad

Pris: 500 €. Utbildningen genomförs i samarbete med utbildade ekofrisörer och övriga experter inom området.

Ansökan skickas till

Ansökan senast 25.8.2017. Intervju samt en förhandsuppgift som lämnas in senast 31.8.2017 enligt separata instruktioner.

Kontaktinformation

Utbildare Chatrine Antell, chatrine.antell@yrkesakademin.fi, tfn 044-750 31 18

Om Yrkesakademin i Österbotten

Den 1 januari 2009 bildades Yrkesakademin i Österbotten. Den kom till genom en samgång mellan Svenska yrkesinstitutet, Korsnäs Kurscenter och Vocana.

YA har fasta verksamhetspunkter i  Närpes, Vasa, Pedersöre samt i Jakobstad.

Yrkesakademin i Österbotten har ca 250 anställda och ca 2200 studerande.
Upprätthållare och ägare av YA är samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Yrkesakademin i Österbotten stöder regionen till 100 % och vi strävar till att vara ett självklart val för studerande som vill ha utbildning på svenska. Hos oss är studerande i centrum. Kontakten till näringslivet och företagen i regionen är väldigt viktig och vi jobbar hårt för att våra studerande ska ha ett starkt kunnande och en omfattande kompetens när de beger sig ut i arbetslivet efter studier hos oss.

YA har ett mångsidigt utbildningsutbud med över 20 kompetensområden för ungdomar och kring 70 examensrättigheter inom det fristående examenssystemet.


Yrkesakademin i Österbotten leds av en direktion som har helhetsansvar för verksamheten. Den består av 9 ledamöter samt en representant för lärarna, motsvarande representant för annan personal samt två studeranderepresentanter. Direktionen har en mandattid på 4 år. Ledamöterna utses av samkommunstyrelsen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

Som vägledande organ för YA:s del fungerar arbetslivets rådgivande organ som har en mandattid på fyra år. Det utses av YA:s direktion. Organets uppgift är att stöda YA:s ledning i höjandet av yrkeskunnandet, konkurrenskraften och välståndet i regionen. 

T.f. rektor för Yrkesakademin i Österbotten är Boris Ståhl och biträdande rektor är Linda Öhman.

Adress

Yrkesakademin i Österbotten
http://www.yrkesakademin.fi/
Ansök nu