Marknadsföring och säljledning


Beskrivning

Utbildningsdelen består av totalt 10 dagar närstudier. Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner, erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av utbildningen. Som utbildare fungerar mångsidiga och praktiskt erfarna experter från såväl Hanken som näringslivet.

I programmet ingår ytterligare 2 dagar företagsspecifik konsultering. Konsulteringens fokus bestäms av deltagaren i samråd med Hanken Fortbildning.

Omfattning

10 dagar närundervisning

2 dagar privat affärskonsultering

MODUL 1: 28-29 SEPTEMBER 2017 (2 dgr)

Företagets strategiska marknadsföringsarbete
Strategiskt marknadsföringsarbete
Marknadspositionering
Konkurrensfaktorer
Segmentering – val av målmarknad – positionering

Det nya affärslandskapet – förstå dina marknadsutmaningar
Perspektiv på omvärlden/affärslandskapet - omvärldsanalys
Trender som kan förändra din affärsmodell, tex delningsekonomi och miljö
Vilken effekt har nya teknologier på vår affärsmodell, tex digitalisering och IoT
Marknadsföringens roll i företagets förnyelse och produktutveckling
Kreativt ledarskap
Workshop: Affärsmodellering

MODUL 2: 2-3 november 2017 (2 dgr) 

Säljledning och personlig försäljning
Vilka faktorer inverkar på säljresultatet ?
Säljsamtalet
Företagets försäljningsprocess och dess utveckling.
Hur motiverar man sig själv att uppnå bättre säljresultat ?

Hur arbeta systematiskt och effektivt ?
Rollen som professionell säljare

Ledning av företagets försäljning och praktiska redskap.
Förmansarbetet i försäljning.
Hur anställa de bästa säljarna-rekrytering, handledning och motivering ?
Belöningssystem

MODUL 3: 16-17 NOVEMBER 2017 (2 dgr)

Varumärkesstrategi för ett effektivt varumärkesbyggande
Varumärkesidentitet och Positionering
Transformation från dagens situation till en önskad position
Vilka styrkor bygger vi vårt varumärke på
Workshop

Marknadsförings- och kommunikationsledning
Kärnbudskap, målgrupper och kanaler
Workshop kring deltagarnas kärnbudskap
Urskilj dig från dina konkurrenter - hitta din egen röst
Kommunikationsstrategi och -plan
Utveckling av företagets marknadskommunikation
Avkastning på marknadsföringssatsningar

MODUL 4: 14-15 DECEMBER 2017 (2 dgr)

Marknadsföring i det digitala samhället - tankesmedja

Målgruppsanalys och val av kanaler
Sökmotoroptimering
Workshop: Sökreklam - Adwords och adsense kampanjer
Google Analytics

Företagets story
Storytelling via audiovisuell kommunikation
Hur kommunicera ditt kärnbudskap och dina värderingar via sociala medier?

Marknadsföring i det digitala samhället
Inbound Marketing
Målgrupps- och produktkategorianalyser
Kundhantering - lärande om kunder
Kundengagemang

Kärnbudskap och kundsegment
Workshop: Bygg upp din kampanj i Facebook/Instagram

MODUL 5: 11-12 JANUARI 2018 (2 dgr)

Marknadspositionering och prissättning
Kundernas köpbeteende och vår marknadsposition
Prissättningsstrategier för olika marknader och målgrupper
Att styra och leda prissättningsarbetet
Kundvärdebaserad prissättning
Smart prissättning och paketering

Workshop kring försäljning och presentation
Personlighetsanalys - personligheter du möter i försäljningen
Demo- och presentationsteknik vid olika säljtillfällen
Försäljningssimulering - personliga styrkor och förbättringsområden
Workshop -  Försäljningspitchen

AFFÄRSKONSULTERING
Till utvecklingsprogrammet hör också två företagsspecifika konsulteringsdagar som genomförs senast APRIL 2018. Konsulteringens fokus bestäms av deltagaren i samråd med Hanken Fortbildning. Fokus på utveckling av kritiska marknadsförings- eller säljprocesser inom företaget.

Kostnad

1470 € + moms 24%

Grundkunskaper

Utvecklingsprogrammet vänder sig till entreprenörer, företagsledare och nyckelpersoner med ansvar för företagets marknadsförings- eller försäljningsprocesser.

Ansökan skickas till

https://kehittamispalvelut.ahtp.fi/Registration/Registration.aspx?2316400

Kontaktinformation

André Österholm, tfn 050-3626746,
e-post: andre.osterholm@hanken.fi

Yvonne Högholm, tfn 040-3521720,
e-post: yvonne.hogholm@hanken.fi

Om Hanken Executive Education

Hanken Fortbildning ordnar kontinuerligt ledarskapsutbildningar och kurser för professionell utveckling inom företagsekonomiska delområden.
Hanken Fortbildning erbjuder ett antal olika öppna program inom de flesta ekonomiska delområden. Genom programmen kan du utveckla din professionella kompetens med hjälp och stöd av experter från Hanken och näringslivet. 

Vi utbildar både företag och organisationer inom ledande av affärsprocesser och professionell utveckling inom affärsekonomiska delområden. Vi erbjuder verktyg för ett modernt ledarskap. I våra öppna program strävar vi efter ett aktivt lärande och delande av erfarenheter också mellan deltagarna.

Hankens breda kunnande inom området tillsammans med experter från näringslivet möjliggör utbildningspaket med relevans för företagens utvecklingsbehov, allt från affärsidéutveckling till styrelse och ledningsgruppsarbete. Vi eftersträvar alltid en koppling av ledarskapsfrågor till olika affärsprocesser inom företaget.

Alla utbildningar och utvecklingsprogram kan arrangeras som öppna program (öppet för alla sökande), konsortieprogram (ett fåtal företag med samma utvecklingsbehov samlas i ett program) och företagsinterna (intern konsultering och utbildning).

Adress

Hanken Executive Education

Besöks- och kuriradress: 

Biblioteksgatan 16, 65100 Vasa, Finland

Postadress: PB 287,

65101 Vasa, Finland

Telefonväxel: +358 (0)6 3533 700

https://www.hanken.fi/sv/samarbete-och-natverk/fortbildning/oppna-program/ledarskap/formansutbildning
Ansök nu