Florist, trädgårdsmästare och odlingsträdgårdsmästare


Beskrivning

Skapa en grönare framtid!

Florist, yrkesexamen Startar i Vasa 21.8.2017 – sök nu!
Info: Utbildare Ann-Britt Nylund, tfn 050-535 76 73, ann-britt.nylund@yrkesakademin.fi

Trädgårdsmästare, grundexamen. Ansökan senast 31.8.2017, start i Vasa i september 2017.
Info: Utbildare Jari von Wendt, tfn 050-597 76 82, jari.wendt@yrkesakademin.fi

Odlingsträdgårdsmästare, yrkesexamen. Nonstop ansökan, start enligt överenskommelse.
Info: Utbildare Elina Ihamäki, tfn 044-750 32 33, elina.ihamaki@yrkesakademin.fi

 

Ansökan skickas till

Mera info / ansökningsblankett på www.yrkesakademin.fi.

Om Yrkesakademin i Österbotten

Den 1 januari 2009 bildades Yrkesakademin i Österbotten. Den kom till genom en samgång mellan Svenska yrkesinstitutet, Korsnäs Kurscenter och Vocana.

YA har fasta verksamhetspunkter i  Närpes, Vasa, Pedersöre samt i Jakobstad.

Yrkesakademin i Österbotten har ca 250 anställda och ca 2200 studerande.
Upprätthållare och ägare av YA är samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Yrkesakademin i Österbotten stöder regionen till 100 % och vi strävar till att vara ett självklart val för studerande som vill ha utbildning på svenska. Hos oss är studerande i centrum. Kontakten till näringslivet och företagen i regionen är väldigt viktig och vi jobbar hårt för att våra studerande ska ha ett starkt kunnande och en omfattande kompetens när de beger sig ut i arbetslivet efter studier hos oss.

YA har ett mångsidigt utbildningsutbud med över 20 kompetensområden för ungdomar och kring 70 examensrättigheter inom det fristående examenssystemet.


Yrkesakademin i Österbotten leds av en direktion som har helhetsansvar för verksamheten. Den består av 9 ledamöter samt en representant för lärarna, motsvarande representant för annan personal samt två studeranderepresentanter. Direktionen har en mandattid på 4 år. Ledamöterna utses av samkommunstyrelsen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

Som vägledande organ för YA:s del fungerar arbetslivets rådgivande organ som har en mandattid på fyra år. Det utses av YA:s direktion. Organets uppgift är att stöda YA:s ledning i höjandet av yrkeskunnandet, konkurrenskraften och välståndet i regionen. 

T.f. rektor för Yrkesakademin i Österbotten är Boris Ståhl och biträdande rektor är Linda Öhman.

Adress

Yrkesakademin i Österbotten
http://www.yrkesakademin.fi/