Tradenom


Beskrivning

Ännu hinner du få en studieplats vid Centria yrkeshögskola till hösten!
Liiketalouden monimuotototeutus, tradenomi (AMK), Pietarsaari

? Tilläggsansökan ......... 24.7.–11.8.2017
> Utbildningen börjar..... 1.9.2017

? Höstens gemensamma ansökan..6.–20.9.2017
> Utbildningen börjar...... 01/2018

Adress

Centria

Talonpojankatu 2
67100 KOKKOLA
Puhelin (06) 868 0200
Fax (06) 825 2000
info@centria.fi

https://web.centria.fi/
Ansök nu