Serveringspass, test


Beskrivning

 

Målgrupp:
Personer som ansvarar för servering av alkoholhaltiga drycker.
Innehåll:
Alkoholärenden i restaurangverksamheten. 
Yrkesmässiga krav som gäller serveringsställets ansvariga föreståndare, och den övriga personalen. 
De nya yrkesmässiga kraven för ansvariga föreståndare och övrig personal ska utveckla och främja ansvarsfull verksamhet och iakttagande av alkohollagens bestämmelser i restaurangerna. 

Materialet Alkoholärenden i restaurangverksamheten finns på www.valvira.fi för instudering före testtillfället.
Utbildare:
Gun-Britt Strandholm-Genberg, yrkeslärare, utbildare vid Yrkesakademin i Österbotten.Övrig Info:
- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

45 € Intyg ingår i priset

Omfattning

Utbildningsanordnare: EduYA Ab
Plats: Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Kurslängd: 1 h
Startdatum: 29.05.2018
Slutdatum: 29.05.2018
Specifika tider: kl. 17 - 18
Sista anmälningsdag: 28.05.2018 16:00

Kontaktinformation

Utbildare Gun-Britt Strandholm-Genberg, tfn 044-750 32 21 gun-britt.strandholm-genberg@yrkeskademin.fi

Om EduYA Ab

 

Edu YA Ab bildades 1.1.2016. Inom bolaget specialiserar vi oss på utbildning och vi är måna om att hitta just rätt alternativ för dig. Bolaget erbjuder i dag icke-examensledande utbildning i form av bland annat kortkurser, certifikatkurser, ledarskapsutbildningar, arbetskraftsutbildning, rekryteringsutbildning och invandrarutbildning.

Vi driver också en egen bilskola, YA Drive. Edu YA Ab ägs och upprätthålls av samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, SÖFUK.

Adress

EduYA Ab

 Kungsgårdsvägen 30A,
65380 Vasa, Finland

http://www.eduya.fi/