Hygienkompetens test


Beskrivning

Kunskaper i mikrobiologi och förorening av livsmedel

Matförgiftningar och hygieniska arbetsmetoder

Personlig hygien

Renhållning och avfallshantering

Egenkontroll och lagstiftning

Omfattning

1 h

Kostnad

55 € (inkl moms 24 %) Intyg ingår i priset

Grundkunskaper

Hygienkompetens behöver den som arbetar med oförpackade livsmedel, såsom kockar, cafébiträden och fiskare men även de som jobbar på t.ex. gruppfamiljedaghem och inom hemvården behöver denna kunskap.

Kontaktinformation

Utbildare Gun-Britt Strandholm-Genberg, tfn 044-750 32 21 gun-britt.strandholm-genberg@yrkeskademin.fi

Om EduYA Ab

 

Edu YA Ab bildades 1.1.2016. Inom bolaget specialiserar vi oss på utbildning och vi är måna om att hitta just rätt alternativ för dig. Bolaget erbjuder i dag icke-examensledande utbildning i form av bland annat kortkurser, certifikatkurser, ledarskapsutbildningar, arbetskraftsutbildning, rekryteringsutbildning och invandrarutbildning.

Vi driver också en egen bilskola, YA Drive. Edu YA Ab ägs och upprätthålls av samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, SÖFUK.

Adress

EduYA Ab

 Kungsgårdsvägen 30A,
65380 Vasa, Finland

http://www.eduya.fi/
Ansök nu